LÒGICA

UN MAR DE PEIXOS

s un joc d’atributs amb temàtica marina. Hi ha dues maneres de jugar: amb atributs negatius i positius o amb atributs només positius." (JUGAPETIT)